Medzinárodná konferencia Ligy za duševné zdravie SR

Ako zlepšiť duševné
zdravie spoločnosti?

8. október 2021

O čom
bola
konferencia?

Z čoho vychádzame?

Pandémia ukázala, že duševné zdravie je dôležité pre každého jednotlivca. Ako ale zlepšiť duševné zdravie spoločnosti ako celku?

Čo s tým urobíme?

Kedy a do čoho inteligentne investovať, aby zmena bola trvalá a rýchla? Významní spíkri ukážu, že duševné zdravie poskytuje overené nástroje na zlepšenie stavu nielen jednotlivca, ale aj celej spoločnosti.

10

Súvisiace podujatia

300

Počet účastníkov

17

Spíkri

Program

08:45

caputova@2x

Zuzana Čaputová

Otvorenie konferencie

heger@2x

Eduard Heger

Príhovor

09:00 - 09:30

fonagy@2x

Peter Fonagy

Úloha škôl a ako ich transformovať na duševné zdravé prostredie

09:40 - 10:10

jorm@2x

Anthony Jorm

Skúsenosti s globálnym vzdelávacím programom Mental Health First Aid

10:15 - 10:45

brogan@2x

Catherine Brogan

Ľudské práva ako cesta k starostlivosti

10:50 - 11:20

winkler@2x

Petr Winkler

Ako v Českej republike riadia proces zlepšovania stavu duševného zdravia v spoločnosti?

11:25 - 12:25

Diskusia

Vzájomné ovplyvňovanie sa stavu spoločnosti a duševného zdravia.
Moderuje Peter Breier a diskutujú Egon Gál, Peter Breier, Jozef Hašto, Michal Vašečka.

12:30 - 13:00

Prestávka + poďakovanie Ligy partnerom

13:00 - 14:00

Panelová diskusi

Aké investície v oblasti duševného zdravia kedy uprednostniť pri nedostatku zdrojov? Moderuje MUDr. Darina Sedláková – členka správnej rady Mental Health Europe. Diskutujú: Peter Fonagy, Catherine Brogan, Petr Winkler a Andrej Vršanský z Ligy za duševné zdravie.

14:00 - 14:20

brazinova@2x

Alexandra Bražinová

Výsledky prieskumu o stave duševného zdravia na Slovensku

14:25 - 14:45

kundratova@2x

Laura Kundrátová

Fungovanie pacientskych organizácií na Slovensku

14:50 - 15:10

izakova@2x

Ľubomíra Izáková

Reforma psychiatrickej starostlivosti na Slovensku

15:15 - 15:25

kuranova@2x

Zuzana Kuráňová

Stratégia reformy systému starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku

15:30 - 15:35

lengvarsky@2x (1)

Vladimír Lengvarský

Uzavretie konferencie

Čo chceme dosiahnuť?

Medzinárodnú konferenciu o duševnom zdraví sme zorganizovali v období turbulentných zmien s cieľom pomôcť presadiť konkrétne programy, ktoré majú šancu zásadne otočiť smerovanie slovenskej spoločnosti tak, aby bola duševne zdravšia. Spoločenské neduhy ako extrémizmus, nedostatok empatie a spolupráce, konšpiračné tendencie, netolerancia voči menšinám, stereotypizácia a predsudky, úzko súvisia s našim duševným zdravím. Reforma systému zdravotnej starostlivosti sa v týchto chvíľach začína formulovať a je veľmi dôležité, aby sa limitované zdroje určené na ňu použili na konkrétne funkčné riešenia, ktoré pretrvajú.

Konferencia bola určená pre profesionálov v oblasti duševného zdravia, politikov, štátnych úradníkov, neziskové organizácie a všetkých, ktorí majú ambíciu prispieť k systémovým zmenám v oblasti starostlivosti o duševné zdravie.

Študenti

Použili sme metodiku Anna Freud Centre for Children and Families na transformáciu základných a stredných škôl na miesta, ktoré formujú mladých ľudí nielen na vzdelaných, ale aj duševne gramotných. Nestačí len pár workshopov alebo predmet. Je potrebné zmeniť kultúru fungovania školy, angažovať učiteľov, postarať sa o ich psychohygienu a množstvo ďalších krokov. Namiesto osamotených projektov potrebujeme programy podporované štátom.

Zamestnanci

Starať sa o duševné zdravie zamestnancov je potrebné, ale čo to v praxi znamená? Máme odpoveď, ktorú akceptovali desiatky firiem s desaťtisícami zamestnancov. Pomáhame transformovať pracovné prostredie na také, v ktorom sa zamestnanci neobávajú rozprávať o svojom duševnom zdraví a nezdraví. Uchádzame sa o to, aby sme na Slovensko priniesli celosvetový program Mental Health First Aid z Autrálie, ktorého zakladateľ na konferencii prednášal.

Pacienti

Pacientske organizácie a podporné skupiny pre príbuzných a blízkych ľudí, ktorí majú skúsenosť s duševnou poruchou nemajú na Slovensku takmer žiadnu podporu. Nie je správne rozhodovať o nás bez nás. Zapojenie ľudí so skúsenosťami s duševnou poruchou je možné uplatniť pri designovaní systému v mestách zdola nahor po vzore Írska, kde na základe tzv.koprodukcie zreformovali celý systém. Na Slovensku preto začíname v mestách.

Spíkri

Hlavní spíkri

Anna Freud Centre for Children and Families – CEO
Veľká Británia
Mental Health Europe – prezident
Írsko
Mental Health First Aid – zakladateľ
Austrália

Špeciálni hostia

prezidentka Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky
MPH, minister zdravotníctva SR

Ďalší spíkri

slovenský psychiater, psychoterapeut
slovenský psychiater, psychoterapeut
slovenský filozof, vysokoškolský pedagóg, pôvodne chemik
psychiatrička, prezidentka Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SPsS SLS
sociológ, odborne sa zameriava na etnické, rasové a migračné štúdiá
administrácia verejného zdravotníctva, pôsobí na MZ SR
vedúci výskumného tímu, riaditeľ Národního ústavu duševního zdraví v Prahe

Záznam

Záznam má k dispozícii každý zaregistrovaný účastník. Pre verejnosť budeme časti konferencie zverejňovať priebežne. Ak sa duševným zdravím zaoberáte ako expert so vzdelaním alebo expert zo skúsenosti, napíšte nám sem.

Profil spíkra

Zuzana Čaputová

Zuzana Čaputová sa narodila 21. júna 1973 v Bratislave. Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Je matkou dvoch dcér. Počas štúdia a po jeho skončení pracovala v miestnej samospráve v Pezinku, najprv ako asistentka na právnom oddelení, neskôr ako zástupkyňa prednostu mestského úradu.

Od roku 1998 pôsobila v treťom sektore, kde sa venovala verejnej správe a problematike týraných a zneužívaných detí. Následne pracovala ako projektová manažérka v občianskom združení EQ Klub na projekte rozvoja miestnych komunít.

V rokoch 2001 až 2017 spolupracovala s občianskym združením VIA IURIS, od roku 2010 ako advokátka. Venovala sa témam právneho štátu a presadzovaniu spravodlivosti vo vybraných oblastiach práva, napríklad fungovaniu justičných orgánov, zodpovednosti verejných činiteľov, transparentnému nakladaniu s verejným majetkom a posilňovaniu verejnej kontroly verejnej moci.

V decembri 2017 oznámila vstup do politickej strany Progresívne Slovensko, kde bola v januári 2018 zvolená za podpredsedníčku.

V máji 2018 sa rozhodla uchádzať o post prezidentky Slovenskej republiky s cieľom obnoviť dôveru v našej spoločnosti a vrátiť silu a zmysel tým hodnotám, ktoré nás všetkých spájajú – spravodlivosť, ochrana ľudskej dôstojnosti, a naša civilizačná príslušnosť k demokratickej Európe.

Jedným z rozhodujúcich dôvodov jej kandidatúry bola vražda mladého novinára a jeho snúbenice z februára 2018.

V druhom kole prezidentských volieb 30. marca 2019 bola zvolená za prezidentku Slovenskej republiky. Hlas jej odovzdalo 1 056 582 voličov, čo predstavovalo 58,41 percenta zo všetkých odovzdaných hlasov. V máji 2019 požiadala o zrušenie členstva v Progresívnom Slovensku. Aktuálne nie je členkou žiadnej politickej strany. Do úradu nastúpila 15. júna 2019 po svojej inaugurácii.

Profil spíkra

Eduard Heger

Predseda vlády SR, pôsobil aj ako podpredseda vlády a minister financií SR. V rokoch 2016 až 2020 bol poslancom Národnej rady SR, predseda výboru NR SR pre kontrolu Vojenského spravodajstva, člen výboru NR SR pre hospodárske záležitosti a Zahraničného výboru NR SR.

Má bohaté skúsenosti z rôznych manažérskych pozícii, ktoré zastával v súkromnom sektore na Slovensku. Počas jeho kariéry pôsobil aj ako konzultant pre Ministerstvo obrany SR.

Vyštudoval obchod a marketing na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Je ženatý a otec štyroch detí.

Profil spíkra

Prof. Peter Fonagy

Peter Fonagy, PhD, FMedSci, FBA, FAcSS, OBE, Profesor súčasnej psychoanalýzy a vývojovej vedy a vedúci fakulty psychológie a jazykových vied na UCL; Programový riaditeľ pre duševné zdravie a behaviorálnu zmenu v UCLPartners; CEO The Anna Freud National Centre for Children and Families; Senior klinický poradca pre duševné zdravie detí v NHS England, a konzultant Programu pre deti a rodinu na Menninger oddelení Psychiatrie a behaviorálnych vied na Baylor College of Medicine, Houston; a je držiteľom hosťovskej profesúry na Yale and Harvard Medical Schools.

Jeho klinické a výskumné záujmy sa sústreďujú na otázky ranej vzťahovej väzby, sociálnej kognitivity, hraničnej poruchy osobnosti a násilia. Zásadným zameraním jeho prínosu je inovatívny psychodynamický terapeutický prístup, terapia založená na mentalizácii, ktorá bola vyvinutá v spolupráci s niekoľkými klinickými pracoviskami vo Veľkej Británii a USA. Publikoval viac ako 600 vedeckých článkov, 280 kapitol a je spoluautorom 21 kníh.

Je členom Britskej akadémie, Akadémie lekárskych vied a Akadémie sociálnych vied. Bol ocenený Cenou za celoživotný prínos z Britskej psychologickej spoločnosti, Medzinárodnej spoločnosti pre štúdium porúch osobnosti a v roku 2015 bol prvým britským občanom, ktorý získal Wileyho cenu Britskej akadémie za mimoriadny prínos v psychológii.

Profil spíkra

Prof. Anthony Jorm

Professor Anthony Francis JormBA(Hons) (UQ), MPsych (UNSW), PhD (UNSW), DSc (ANU), FASSA

Tony Jorm je výskumník s osobitným záujmom o budovanie schopnosti komunít realizovať programy pre zlepšenie duševného zdravia. Je emeritným profesorom v Centre for Mental Health, Melbourne School of Population and Global Health, University of Melbourne. Spoločne s Betty Kitchener založil Mental Health First Aid. Má viacero čestných funkcií, vrátane prezidenta Austrálskej spoločnosti pre psychiatrický výskum, šéfredaktor Mental Health & Prevention a Australasian Journal on Ageing. Je tiež člen správnej rady Mental Health Council of Australia. Dlhoročne pôsobí v Australian Rotary Health a vedie jej výskumnú radu.

Profil spíkra

Catherine Brogan

Je prezidentkou Mental Health Europe a tiež riaditeľkou Alcohol Action Ireland & H.U.G.G. (Healing Untold Grief Groups) a taktiež zástupca neziskových mimovládnych organizácií v Government of Irelands Connecting for Life Cross Sectoral Interdepartmental Steering Group on Suicide Prevention.

Má kvalifikáciu v ošetrovateľstve, osvete zdravia, projektovom a eventovom manažmente, executive a well-being koučingu , výkonovom manažmente, QQI vo výcviku, dodanie a hodnotenie práva neziskových organizácií, je správcom v Law Society. Je za tvorbou, implementáciou a prispôsobovaním mnohých stratégií, ko-produkčných programov. Je veľmi zručná v organizácii podujatí ako aj profesionálneho riadenia rozvoja zamestnancov. Ako dobrovoľníčka v roku 2001 spolu-založila Turas Le Cheile, ktorá poskytuje podporu pre pozostalých vrátane pozostalých po samovražde a tiež psychologickú prvú pomoc pre komunity po tragických udalostiach.

Profil spíkra

PhDr. Petr Winkler, Ph.D.

Po absolvovaní odboru Sociálna politika a sociálna práca na Karlovej univerzite v Prahe dostal štipendium od nadácie The Bakala Foundation. Následne študoval na Inštitúte psychiatrie, psychológie a neurovied (IoPPN) na King ‚College London, kde teraz obhajuje doktorantskú prácu v odbore ekonómia duševného zdravia. Špecializuje sa hlavne na systémy starostlivosti o duševné zdravie, psychiatrickú epidemiológiu a zdravotnú ekonómiu, ale aj na suicidológiu, stigmatizáciu a diskrimináciu a sociokultúrne aspekty psychedelického hnutia v psychiatrii.

V posledných rokoch sa aktívne podieľa na vývoji a implementácii stratégie reformy psychiatrickej starostlivosti v Českej republike. V súčasnosti vedie tri celonárodné projekty týkajúce sa destigmatiácie (iniciatíva Na rovinu), včasných intervencií pri závažných duševných ochorení (projekt VIZDOM) a metodiky pre evidenciu rešpektujúci rozvoj psychiatrickej starostlivosti (projekt MERRPS). Získal vedeckú cenu Európskej psychiatrickej asociácie (EPA) za najlepší článok publikovaný v roku 2016 v kategórii Psychiatrická epidemiológia, sociálna psychiatria a psychoterapeutická intervencia psychických ochorení. Je tiež autorom prehľadovej štúdie o vývoji systémov psychiatrickej starostlivosti o ľudí so závažným psychickým ochorením v štátoch strednej a východnej Európy 25 rokov od pádu komunizmu, ktorá bola v roku 2017 publikovaná v The Lancet Psychiatry.

Profil spíkra

Doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH

Doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH, epidemiologička Vysokoškolské štúdium ukončila na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe v odbore Všeobecné lekárstvo. V rokoch 2001 až 2003 absolvovala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave doktorandské štúdium v odbore Sociálne lekárstvo. Po ukončení vysokoškolského štúdia v rokoch 1998 – 1999 absolvovala stáž v School of Public Health, George Washington University vo Washington DC v USA. Od roku 1999 do roku 2003 pracovala na Ministerstve zdravotníctva SR. V rokoch 2004 až 2006 absolvovala post-doktorandskú výskumnú stáž v School of Public Health, University of California in Berkeley, USA. V rokoch 2006 až 2017 pôsobila ako prezidentka Rady riaditeľov v International Neurotrauma Research Organization vo Viedni, Rakúsko. Od roku 2007 do roku 2017 pôsobila na Katedre verejného zdravotníctva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity ako odborná asistentka. Od r. 2017 doposiaľ pôsobí ako docentka Ústavu epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a súbežne od roku 2015 pôsobí aj ako odborný radca v odbore Epidemiológia v RÚVZ so sídlom v Bratislave. Je členkou odborovej komisie pre doktorandský študijný program Hygiena v študijnom odbore Všeobecné lekárstvo na LF UK v Bratislave. Je členkou viacerých významných odborných spoločností a komisií (National Contact Point for HIV ECDC Štokholm, Rada duševného zdravia pri MZ SR, Národná pracovná skupina pre SR WHO Public Health System Self-Evaluation, pracovná skupina Global Burden Disease Study, SLS SEVZ a SAVEZ). Za svoju vedeckú a pedagogickú činnosť bola opakovane ocenená. V roku 2000 získala cenu Slovenskej spoločnosti zdravotníckeho práva SLS za najlepšiu publikáciu.

Profil spíkra

Mgr. Laura Kundrátová

Spolupráca s odborníkmi ako sú psychiatri, psychológovia, sociálni pracovníci ale tiež aj s odborníkmi z iných oblastí, je neopomenuteľnou súčasťou nášho fungovania a vytvára tak priestor pre rozširovanie a posilňovanie našich vnútorných kapacít. Ako plnohodnotní členovia zahraničných organizácií Mental Health Europe a Gamian – Europe sa pravidelne zúčastňujeme odborných stretnutí so zástupcami pacientskych aj mimovládnych organizácií, reprezentantmi národných politík duševného zdravia a získavame najnovšie informácie a poznatky v oblasti duševného zdravia.

Dlhoročne sa zapájame aj do mnohých projektov a výziev, ktoré organizuje vláda Slovenskej republiky v oblasti zdravotníctva, ale aj kultúry. Povedomie o duševnom zdraví zvyšujeme vydávaním jediného periodika svojho druhu „Druhý breh“, ktoré sa stretlo s veľkou obľubou celej komunity a tiež širokej verejnosti. Rozsiahlosť našej členskej základne a dlhoročne budované princípy, na ktorých je naše združenie založené, sú jedinečným a silným pilierom pre mnohé ďalšie vízie, ktoré by sme v budúcnosti chceli dosiahnuť. Laura Kundrátová sa ako psychológ venuje – psychologickému, sociálnemu a komunitnému poradenstvu. Dlhodobo spolupracuje s viacerými občianskymi združeniami a medzinárodnými organizáciami, organizuje osvetové a integračné aktivity širokej verejnosti, študentov, odborníkov a pacientov/klientov.

Profil spíkra

Doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.

Doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD. psychiatrička, prezidentka Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SPsS SLS. V roku 1999 ukončila Lekársku fakultu UK v Bratislave. Následne pracovala na Psychiatrickej klinike LFUK a UN Bratislava. V roku 2007 absolvovala špecializačnú skúšku z odboru Psychiatria a začala pracovať na pozícii odborného asistenta, kde pracuje až do súčasnosti. Vedie Akútne ženské oddelenie kliniky. V roku 2008 bola zapísaná do Zoznamu znalcov Ministerstva spravodlivosti a odvtedy pracuje ako súdna znalkyňa v odvetví psychiatria. Vyučovala predmety Psychopatológia a Špeciálna psychiatria poslucháčov Psychológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Predmet Súdna psychiatria vyučuje ako odborná asistentka na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Je členkou redakčnej rady v časopisoch Psychiatria pre prax, Česká a slovenská psychiatrie a Bedeker zdravia. Od júna 2018 je hlavnou odborníčkou MZ SR pre odbor psychiatria. Prezidentkou SPsS SLS je od roku 2015.

Profil spíkra

Mgr. Zuzana Kuráňová

Magisterský diplom zo sociálnej filozofie, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici získala v roku 2008. Aktuálne študuje administráciu vo verejnom zdravotníctve. Aktuálne pôsobí na MZ SR, kde zodpovedá za koordináciu agendy duševného zdravia v súvislosti s Plánom obnovy a odolnosti. Od marca 2021 do júla 2021 pôsobila ako koordinátor Intervenčného tímu MZ SR, kde sa aktívne podieľala na koordinácii, vedení nízkoprahového očkovania proti ochoreniu COVID-19, organizácii aktivít súvisiacich s poradenstvom, školeniami, konzultáciami, testovaním a aj s okamžitou intervenciu zameranou na prevenciu a kontrolu šírenia infekcie SARS-CoV-2 predovšetkým v pobytových zariadeniach pre seniorov, marginalizovaných rómskych komunitách, u ľudí prežívajúcich bezdomovectvo a v zariadeniach krízovej intervencie. Participuje na príprave strategických dokumentov pre národnú tvorbu politík.

V rokoch 2017 až 2020 viedla odbor štandardných klinických postupov, organizovala medzinárodné konferencie, workshopy, zastupovala MZ SR na globálnom summite v Tokiu na tému Patient Safety Managment, bola členom delegácie SR na obhajobe periodickej správy SR k Medzinárodnému dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie v OSN, prezentovala úspechy a úskalia SK v oblasti Prevencie zranení a násilia na medzinárodnom stretnutí v Luxembursku, absolvovala odborný tréning v oblasti kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti pod názvom Quality of care: Improving effectiveness, safety, and responsiveness v Benátkach, tréning v oblasti tvorby politických stratégií pod názvom EVIPNet Europe and AMR workshop on evidence-informed Policy Development v Budapešti. Podieľala sa na príprave zákona o dlhodobej starostlivosti, Národného onkologického programu. Má bohaté skúsenosti s koordináciou a riadením ľudí z rozličných kultúrnych, politických a náboženských oblastí. Pôsobila 5 rokov v rozvojových krajinách (Uganda, Kambodža, Irak) ako skúsený manažér a logista, zakladala zdravotnícke a sociálne projekty, viedla detský domov pre siroty s HIV ochorením. Má bohaté skúsenosti v efektívnej komunikácii a diplomacii, vedení a realizácii medzinárodných projektov.

Profil spíkra

Vladimír Lengvarský

MUDr. Vladimír LENGVARSKÝ, vo vojenskej hodnosti brigádny generál od 15. januára 2020.

V rokoch 2020 až 2021 zastával funkciu riaditeľa Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – fakultná nemocnica.

V roku 1993 ukončil štúdium na Vojenskej lekárskej akadémii v Hradci Králové odbor všeobecné lekárstvo.

V Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve Bratislava, získal v roku 1996 špecializáciu 1. stupňa – všeobecné lekárstvo a v Slovenskej postgraduálnej akadémii medicíny v Bratislave, 2000, špecializáciu 2. stupňa v odbore všeobecné lekárstvo.

V minulosti pôsobil v zahraničných misiách, v roku 1998 na Mierovej misii UNDOF, Golanské výšiny ako lekár práporu AUSBATT, a v rokoch 2003 až 2004 vo Vojenskej operácii Iracká sloboda, Irak ako náčelník obväziska.

Je držiteľom mnohých vojenských vyznamenaní ako napríklad – Medaila „Za službu v mierových pozorovateľských misiách 1. stupňa (UNDOF), Medaila „Za službu v mierových pozorovateľských misiách 1. stupňa (IRACKÁ SLOBODA), Odznak Vojnového veterána, či Medaila „Za vernosť ozbrojeným silám SR” 1. a 2. stupňa (zlato, striebro).

Profil spíkra

MUDr. Peter Breier

MUDr. Peter Breier, slovenský psychiater, psychoterapeut. Vyštudoval Lekársku fakultu UK v Bratislave. Pracoval v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela v Pezinku, neskôr bol primárom psychiatrického oddelenia v nemocnici v Galante, následne primárom a zastupujúcim prednostom Psychiatrickej kliniky v bratislavskom Ružinove. Pracoval aj ako psychoterapeut a manželský poradca. Vyučoval na Inštitúte pre vzdelávanie lekárov (teraz Slovenská zdravotnícka univerzita) a viedol psychoterapeutické výcviky. Stal sa zástupcom Slovenska pre duševné zdravie vo Svetovej zdravotníckej organizácii WHO, zakladal LIGU ZA DUŠEVNÉ ZDRAVIE SR. Deväť rokov pôsobil ako psychiater v Anglicku. Vrátil sa na Slovensko a dnes je poradca ombudsmanky Márie Patakyovej. S Ligou za duševné zdravie organizuje filmový cyklus Film a duša.

Profil spíkra

Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.

Profesor MUDr. Jozef Hašto, PhD, slovenský psychiater a psychoterapeut. V roku 1973 absolvoval štúdium medicíny na Fakulte všeobecného lekárstva Univerzity Karlovej v Prahe. V rokoch 1973 – 1982 pôsobil v Krajskej psychiatrickej liečebni v Pezinku, v rokoch 1982 – 2012 bol primárom psychiatrického oddelenia a prednostom Psychiatrickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín. Od roku 2013 vykonáva súkromnú psychoterapeutickú prax, prednáša na viacerých vysokých školách, pôsobí ako školiteľ v oblasti psychoterapie a venuje sa vydavateľskej činnosti. Je autorom viacerých odborných publikácií a desiatok odborných štúdií. V roku 2000 mu mesto Trenčín udelilo ocenenie Osobnosť roka, v roku 2009 získal cenu Biela vrana.

Profil spíkra

Ing. Egon Gál, CSc.

Ing. Egon Gál, CSc. je slovenský filozof, vysokoškolský pedagóg, pôvodne chemik. Venuje sa kognitívnej vede, teórii poznania, filozofii mysle, filozofii sociálnych vied a rozboru súčasného filozofického myslenia. V súčasnosti prednáša filozofiu na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Je redaktorom časopisu Kritika a kontext. V rokoch 1990 – 1995 bol vedúci Katedry humanistiky na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK, v rokoch 1996 – 2005 riaditeľ Inštitútu judaistiky Univerzity Komenského. Je ženatý, žije v Bratislave. V rokoch 2013 – 2017 bol predsedom Židovskej náboženskej obce v Bratislave.

Profil spíkra

Doc. PhDr. Michal Vašečka, PhD.

Doc. PhDr. Michal Vašečka, PhD., sociológ, odborne sa zameriava na etnické, rasové a migračné štúdiá, ako aj otázky populizmu, extrémizmu a občianskej spoločnosti. Od roku 2017 je programovým riaditeľom Bratislava Policy Institute. Ako docent pôsobí od roku 2015 na Bratislava International School of Liberal Arts (BISLA) a od roku 2018 na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. V minulosti pôsobil na Fakulte sociálních studií Masarykovej Univerzity v Brne (2002-2017) a na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (2006-2009). Ako visiting scholar pôsobil na New School University v New Yorku (1996-1997), na University of London (1998), na Georgetown University vo Washingtone DC (2008-2009), na University of Michigan v Ann Arbor (2015) a ako ISGAP Scholar-In-Residence na Oxford University (2016).

Michal Vašečka je zakladateľom a bývalým riaditeľom (2006-2012) Centra pre výskum etnicity a kultúry (CVEK). V rokoch 1998-2005 pôsobil v think-tanku Inštitút pre verejné otázky (IVO) v pozícii programového riaditeľa. Bol konzultantom Svetovej banky v rokoch 2000-2008 a rokoch 2011-2012. Od roku 2012 pôsobí ako zástupca Slovenskej republiky v European Commission Against Racism and Intolerance (ECRI) pri Rade Európy v Strasbourgu. Od roku 2017 je podpredsedom medzivládneho Výboru na elimináciu rasizmu, antisemitizmu, xenofóbie a všetkých foriem intolerancie (VRAX). V rokoch 2010-2017 bol Michal Vašečka predsedom Rady Fulbrightovej Komisie na Slovensku. Od roku 2010 je členom Poradného výboru European Centre for Minority Issues vo Flensburgu. Od roku 2017 je prezidentom Prezídia Platformy na podporu zdravia marginalizovaných skupín. Michal Vašečka je od roku 2016 predsedom Redakčnej rady Denníka N. V rokoch 2012-2016 bol členom Poradného výboru Aspen Review Central Europe, od roku 2016 je členom jeho Redakčnej rady. V roku 2018 sa Michal Vašečka stal laureátom Ceny ministra spravodlivosti SR za výnimočný prínos v oblasti ľudských práv.