Naši
dobrovoľníci

Na čo zbierame peniaze

Tento rok sa opäť tešíme na záplavu krehkých nezábudok v uliciach slovenských miest.
Našich dobrovoľníkov spoznáte podľa týchto znakov: