Pozrite si záznamy z programu Dní nezábudiek 2021

28.9.2021 o 15:00 - Športujeme spolu o dušu

Pohyb a šport úzko súvisia s duševným zdravím. Pripravili sme projekt na rozpohybovanie zamestnancov firiem pre dobrú vec, z ktorej výťažok pôjde pre Ligu za duševné zdravie na financovanie projektov v oblasti duševného zdravia, okrem iného aj na zachovanie non-stop prevádzky Linky dôvery Nezábudka. Na diskusii vám odborníci aj športovci predstavili triezvy pohľad na šport a na jeho súvis s duševným zdravím, a ako sa športom dá ovplyvniť duševná kondícia a opačne.

Moderoval Šarkan, ktorý pýtal týchto hostí:
– Martin Mazúr – ultramaratónec
– Michaela Bednáriková – športová psychologička
– Andrej Vršanský z Ligy za duševné zdravie
– Walter Quallich z iWatt

Viac informácií o projekte nájdete tu

Záznam z podujatia nájdete tu. Do súťaže je zapojených viacero firiem, pridajte sa aj vy.

29.9.2021 o 14:00 - 16:00 - HR COMM a Koálícia firiem za duševné zdravie - Webinár

HRcomm vám v spolupráci s Ligou za duševné zdravie priniesol prvý spoločný online event. V rámci 2 prednášok sme hovorili jednak o tom, aké finančné náklady predstavujú pre firmu duševné poruchy a tiež o tom, čo konkrétne môže firma robiť preto, aby vytvárala psychologicky bezpečné prostredie, ktoré duševným ochoreniam predchádza. Odprezentovali sme nástroj na meranie psychologického bezpečia v pracovnom prostredí ako alternatívy k engagement studies, ktorý Liga do tohto podujatia prinášala exkluzívne iba pre členov Koalície firiem za duševné zdravie. 

Na podujatí prezentoval aj Prof. Babeľa, ktorý nám priamo na podujatí oznámil, že sa stal štátnym tajomníkom Ministerstva zdravotníctva.

Gestori podujatia:
– Michal BAČA │ vedúci HRcomm klubu BRATISLAVA, psychológ, Psychologickesluzby.sk
– Andrej VRŠANSKÝ │ Liga za duševné zdravie

Hostia:
– prof. PhDr. Róbert BABEĽA, PhD., MBA, MSc (HTA), FISAC
– Ekonomické dopady depresie (aj) z pohľadu zamestnávateľov
– Priame a nepriame náklady na depresiu
– Depresia a strata produktivity
– Depresia a zamestnávatelia
– Mgr. Michal BAČA, psychológ

Témy: 

– Psychologické bezpečie, strach a výkon v práci
– Čo je to psychologické bezpečie v práci, čo to nie je a prečo je to pre firmu dôležité
– Aký má vplyv psychologické bezpečie na schopnosť spolupracovať a učiť sa
– Aký vplyv na výkon má strach
– Ako v praxi súvisí strach s atmosférou psychologického bezpečia
– Ako môže firma identifikovať mieru psychologického bezpečia a ako ho môže rozvíjať

Podujatie bolo určené výhradne pre registrovaných účastníkov, viac informácií v prípade záujmu o záznam z neho nájdete tu:

30.9.2021 o 10:00 - Septembrové podujatie Koalície firiem za duševné zdravie

Podujatie prístupné pre zamestnancov z radov členov Koalície. Téma koaličného stretnutia: Bolesť a duševné zdravie – uvádzame informácie o psychosomatike na pravú mieru.

Moderoval: Šarkan
Hostia: MUDr. Lenka Bachratá z Mind and Body, Mgr. Ferdinand Podoba z Atalanga budú odpovedať na Šarkanove aj na divácke otázky.

Viac o Koalícii firiem za duševné zdravie nájdete tu. Sme pyšní, že Koalícia firiem za duševné zdravie má už viac ako 30 členov a združuje desaťtisíce zamestnancov.

30.9.2021 o 12:00 - Verejná diskusia Ligy za duševné zdravie na tému: Môže byť lepšia starostlivosť o duševné zdravie nástrojom pre zlepšenie stavu spoločnosti?

Duševné zdravie nám poskytuje nástroje, ktorými je možné zmierniť polarizáciu, extrémizmus, netoleranciu a nevľúdnosť k inakosti. Kam všade zasahuje duševné zdravie? Može nám pomôcť zmeniť spoločnosť k lepšiemu?

Podujatie sa dotklo aj témy vakcinácie a konšpiračných teórii a ich vzťahu k duševnému zdraviu.

Moderátor:
– prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. redaktor časopisu .týždeň, sociálny pracovník Hostia:
– PhDr. Silvia Porubänová – výkonná riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva, sociologička
– Doc. JUDr. Andrea Erdósová – správkyňa Nadácie otvorenej spoločnosti, právnička
– JUDr. Andrej Vršanský – Liga za duševné zdravie
– Mgr. Martin Miler – klinický psychológ

Záznam z diskusie nájdete tu.

1. - 2.10.2021 - Na hlavu - festival o duševnom zdraví a mysli

Organizovala No more stigma, n.o – 1.10. online diskusia, 2.10. prezenčne v Tabačka Kulturfabrik Košice – workshopy, speakri, diskusie , viac info aj záznamy nájdete tu.

5.10. - utorok o 10:00 - Únia miest Slovenska a spustenie Koalície miest za duševné zdravie

Prvé stretnutie miest, ktorým záleží na duševnom zdraví svojich obyvateľov a ktorí ho vnímajú ako nástroj na zlepšenie kvality života jednotlivcov, komunít aj spoločnosti.

Predstavenie Koalície miest za duševné zdravie bude moderovala Daniela Piršelová, diskutovali prezident Únie miest Slovenska a primátor mesta Trenčín Richard Rybníček, viceprezident Únie miest Slovenska a primátor Banskej Bystrice Ján Nosko, za Ligu za duševné zdravie sa zúčastnili Andrej Vršanský a Martin Knut a dôležitosť stratégií v oblasti duševného zdravia na regionálnom princípe vysvetľoval expert v oblasti zdravotníctva Ján Králik.

Záznam z podujatia aj so základnými informáciami o Koalícii miest za duševné zdravie nájdete tu. Tešíme sa, že v Koalícii máme už 3 pilotné mestá.

5.10.2021 - 14:00 - Vyhorieť môže každý

Syndróm vyhorenia sa netýka len ľudí vo vysokom manažmente firiem. Vyhorieť môžu učitelia, lekárky, sociálni pracovníci, vodiči autobusu aj rodičia v domácnosti, ľudia najrozličnejších profesií a povolaní. Vyhorieť môžu ľudia v produktívnom veku, ale aj ľudia starší, študenti či žiaci.

– Ako rozpoznať vyhorenie od obyčajnej únavy?
– Aké príznaky, ktoré vysiela naše telo a psychika, sú signálom blížiaceho sa vyhorenia?
– Čo sa môže stať, aj ich budeme dlhodobo ignorovať?
– Ako si na seba a svoju duševnú pohodu začať dávať pozor a udržať si tak dobré zdravie?

V ďalšej z verejných online diskusií Ligy za duševné zdravie „powered by UNIQA“ budú diskutovať ľudia, ktorí syndróm vyhorenia zažili na vlastnej koži:
Diskutovať budú Zuzana Šimeková, zakladateľka centra duševného zdravia Inly, psychiater Martin Ondrejkovič z Kliniky duševného zdravia Calma a Ondřej Synek – športovec. Diskusia vznikla s podporou poisťovne UNIQA.

Podujatie bude streamované na Facebooku Ligy za duševné zdravie, Týžňa a Denníka N tu

6.10. 2021 - 10.10.2021 - Verejná zbierka Dni Nezábudiek 2021

Spustenie celoslovenskej verejnej zbierky Dni Nezábudiek 2021 v uliciach slovenských miest. Viac informácií nájdete tu:

7.10. 2021 - Workshop prezidentky Mental Health Europe Catherine Brogan

Osobitný workshop o spolupráci s pacientskými organizáciami a príbuznými ľudí so skúsenosťou s duševnou poruchou. Prečo je táto spolupráca doležitá a ako vhodne využívať hlbokú studňu poznania skúseností samotných pacientov a ich blízkych pri formovaní systému starostlivosti o duševné zdravie.
Viac informácií nájdete tu:

8.10. 2021 - Medzinárodná konferencia Ligy za duševné zdravie Ako zlepšiť duševné zdravie spoločnosti?

Cieľom konferencie bolo priviesť na Slovensko výber tých najlepších, overených a funkčných preventívnych programov z celého sveta na zlepšenie duševného zdravia v troch základných cieľových skupinách – deti a mládež na školách, dospelí v zamestnaní a pacienti a ich príbuzní. Je dôležité zarámcovať preventívne programy do zrozumiteľných skupín a inšpirovať sa krajinami kde identické dilemy vyriešili pred desiatkami rokov.

Hlavným spíkrami boli Prof. Peter Fonagy, ktorý vedie Anna Freud Centre for Children and Families v Londýne, Prof. Anthony Jorm – zakladateľ programu Mental Health First Aid z Austrálie, Catherine Brogan – prezidentka Mental Health Europe z Írska aj PhDr. Petr Winkler z Národního ústavu duševního zdraví z Prahy.

Na konferencii zároveň vystúpili významné osobnosti zaoberajúce sa duševným zdravím na Slovensku a predstavili výsledky prieskumu o stave duševného zdravia za Slovensku (doc. Bražinová), hovorili o spoločensko kultúrnych následkoch vnímania duševného zdravia (Peter Breier, Egon Gál, Jozef Hašto, Michal Vašečka). Vystúpila aj Mgr. Kuráňová z Ministerstva zdravotníctva, doc. Izáková za Slovenskú psychiatrickú spoločnosť aj Mgr. Kundrátová za ODOS (pacientske organizácie).

Konferenciu otvorila príhovorom prezidentka SR Zuzana Čaputová, účastníkom sa prihovoril predseda vlády Eduard Heger a uzavrel ju Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Program konferencie nájdete tu.

Z konferencie budeme postupne zverejňovať časti jednotlivých prednášok a príspevkov.

10.10.2021 - Svetový deň duševného zdravia

Program a podrobnosti k jednotlivým aktivitám budeme priebežne dopĺňať.

Chcem
darovať

Ak sa rozhodnete darovať nám pravidelný mesačný dar, pomôžete nám lepšie naplánovať naše aktivity.

Na čo
zbierame
peniaze

Na čo zbierame peniaze

Tento rok organizujeme už 18. ročník verejnej zbierky Dni Nezábudiek. Tak, ako minulé roky, bude aj tentoraz časť vyzbieraných finančných prostriedkov vrátených späť do regiónov, kde miestne komunity venujúce sa práci s ľuďmi so skúsenosťou s duševným ochorením zabezpečia vzdelávanie, program a pomoc pre svojich členov. Časť finančných prostriedkov bude použitá na zabezpečenie prevádzky bezplatnej nonstop krízovej Linky dôvery Nezábudka 0800 800 566, ktorá je tu pre všetkých, ktorí potrebujú pomoc v psychickej kríze.

Najlepší prehľad o aktivitách Ligy za duševné zdravie získate z
výročných správ
. Tie najdôležitejšie projekty nájdete na stránke www.dusevnezdravie.sk alebo na podstránke zbierka.

Čo nasleduje po októbri 2021?

Pridajte aj vaše podujatie

Ďakujeme za podporu našim partnerom, bez korých by sme Dni nezábudiek ani konferenciu nevedeli zorganizovať.

Závery z konferencie aj Dní nezábudiek budeme rozvíjať celý ďalší rok a budú žiť ďalej v podobe troch Koalícii:

– Koalícia firiem za duševné zdravie

– Koalícia miest za duševné zdravie

– Koalícia škôl za duševné zdravie.

Koalíciami angažujeme rôzne cieľové skupiny do systémovej zmeny zdola, aby sme pilotne menili kultúru a povahu ich prostredí a šli príkladom aj pre štát.

Pridajte sa do niektorej z Koalícií aj Vy a zmeňme spoločne našu spoločnosť na duševne zdravšiu.

Vypusťme paru, priatelia
a žime v duševne zdravšej spoločnosti.
Vieme, ako na to.