Tohtoročnou témou osvetovej kampane Ligy za duševné zdravie je DOBRO. Pozývame vás sledovať dobrú dikusiu o dobre.

Zlo je opakom dobra. A aj keď je aktuálne zlo hlučnejšie a dobro zakríknuté, vždy je v našich rukách, ako budeme na Slovensku ďalej žiť. Preto dnes netreba mlčať. Je čas, keď sa treba postaviť na dobrú stranu dejín. Na stranu demokracie a hodnôt rozvíjajúcich slobodu a dôstojnosť každého človeka. Jednoznačne sme proti zlu, ktoré hlása extrémne postoje v otázkach ľudských práv. Liga za duševné zdravie už viac ako 20 rokov pomáha šíriť dobré myšlienky, podporovať dobrú prax a byť dobrým spojencom tým, ktorým v našej spoločnosti chýba hlas.


Bohužiaľ sme sa ocitli v situácii, kde nás časť verejne činných osôb svojou aktivitou rozdeľuje a zneisťuje. Skupiny ľudí si nedôverujú a medzi sebou sa navzájom boja. Bojíme sa, že budeme žiť v konflikte a nedôvere. Zlo je vždy hlučné, ak cíti možnosť prevziať iniciatívu. Nedajme mu tú možnosť. Stále je tu nádej, že dobra je viac.

O tom a mnohom ďalšom, čo sa DOBRA týka, sa s publicistom Michalom HAVRANOM rozprávali sociologičky Soňa SZOMOLÁNYI a Zora BÚTOROVÁ, kazateľ a spisovateľ Daniel PASTIRČÁK a spisovateľ a psychiater a spisovateľ Péter HUNČÍK.

Pozývame vás sledovať dobrú dikusiu o dobre.

Chcem darovať

Ak sa rozhodnete darovať nám pravidelný mesačný dar, pomôžete nám lepšie naplánovať naše aktivity.

Formy zbierky

zbierka-qrcode
1. PRÍSPEVKOM NA ÚČET
Od 1. 10. do 31. 12. 2023 na číslo účtu Zbierky Dni nezábudiek SK30 6500 0000 0000 2057 1089 alebo naskenovaním QR kódu
2. PRÁZDNOU SMS NA ČÍSLO 833
V HODNOTE 3 € v sieťach všetkých mobilných operátorov (Telekom, Orange, O2, 4ka) od 1. 10. do 31. 12. 2023
3. POČAS ZBIERKY V ULICIACH
Od 1. 10. do 31. 12. 2023 na číslo účtu Zbierky Dni nezábudiek SK30 6500 0000 0000 2057 1089 alebo naskenovaním QR kódu
dni_nezabudiek_na_co_zbierame

Na čo zbierame peniaze

Tento rok organizujeme už 20. ročník verejnej zbierky Dni Nezábudiek. Tak, ako minulé roky, bude aj tentoraz časť vyzbieraných finančných prostriedkov vrátených späť do regiónov, kde miestne komunity venujúce sa práci s ľuďmi so skúsenosťou s duševným ochorením zabezpečia vzdelávanie, program a pomoc pre svojich členov.

Časť finančných prostriedkov bude použitá na zabezpečenie prevádzky bezplatnej nonstop krízovej Linky dôvery Nezábudka 0800 800 566, ktorá je tu pre všetkých, ktorí potrebujú pomoc v psychickej kríze.

Najlepší prehľad o aktivitách Ligy za duševné zdravie získate z
výročných správ
. Tie najdôležitejšie projekty nájdete na stránke www.dusevnezdravie.sk.

Vypusťme paru, priatelia
a žime v duševne zdravšej spoločnosti.
Vieme, ako na to.