Chcem darovať

Ak sa rozhodnete darovať nám pravidelný mesačný dar, pomôžete nám lepšie naplánovať naše aktivity.

Na čo zbierame peniaze

Tento rok organizujeme už 20. ročník verejnej zbierky Dni Nezábudiek. Tak, ako minulé roky, bude aj tentoraz časť vyzbieraných finančných prostriedkov vrátených späť do regiónov, kde miestne komunity venujúce sa práci s ľuďmi so skúsenosťou s duševným ochorením zabezpečia vzdelávanie, program a pomoc pre svojich členov.

Časť finančných prostriedkov bude použitá na zabezpečenie prevádzky bezplatnej nonstop krízovej Linky dôvery Nezábudka 0800 800 566, ktorá je tu pre všetkých, ktorí potrebujú pomoc v psychickej kríze.

Najlepší prehľad o aktivitách Ligy za duševné zdravie získate z výročných správ. Tie najdôležitejšie projekty nájdete na stránke www.dusevnezdravie.sk.
Vypusťme paru, priatelia
a žime v duševne zdravšej spoločnosti.
Vieme, ako na to.