Online a SMS zbierka pokračuje do konca roka!

Na čo použijeme vyzbierané finančné prostriedky?

Tento rok sme zorganizovali už 18. ročník verejnej zbierky Dni Nezábudiek v uliciach viac ako 50 miest Slovenska.

Tak, ako minulé roky, bude aj tentoraz časť vyzbieraných finančných prostriedkov vrátených späť do regiónov, kde miestne komunity venujúce sa práci s ľuďmi so skúsenosťou s duševným ochorením zabezpečia vzdelávanie, program a pomoc pre svojich členov.

Časť finančných prostriedkov bude použitá na zabezpečenie prevádzky bezplatnej nonstop krízovej Linky dôvery Nezábudka 0800 800 566, ktorá je tu pre všetkých, ktorí potrebujú pomoc v psychickej kríze.

Ak sa vám páči, čo Liga za duševné zdravie robí, podporte nás, aby sme mohli pokračovať ďalej. Svojím malým dielom prispejete k tomu, aby spoločnosť na Slovensku bola duševne zdravšia. Online a SMS zbierka pokračuje ďalej!

Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava podporí túto kampaň zdvojnásobením vyzbieranej sumy, najviac do výšky 5.000,- EUR v súlade s podmienkami programu Stronger roots zameraného na rozvoj organizácií občianskej spoločnosti.

Chcem
darovať

Ak sa rozhodnete darovať nám pravidelný mesačný dar, pomôžete nám lepšie naplánovať naše aktivity.